Történelmi témájú könyvek

A történelemből rengeteget lehet tanulni, ami befolyásolhatja jelenünket, jövőnket is. A korabeli hősök, világrengető eseményeken túl azonban legalább ilyen izgalmas a névtelen őseink élete, hétköznapjai. A történelem épp ezért megunhatatlan. Kínálatunkban nem csak a magyr históriát ismerhetjük meg, de számos kiadványunkban aurópa, és tágabbana világ múltjának történetét tekinthetjük át.
Akció Erzsébet királyné
Erzsébet királyné
3 720 Ft 5 999 Ft

„A ​császárné a legszebb asszony a világon” – írja gyámfia lelkes szavai alapján Széchenyi a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi angyalnak nevezi, aki a magyarság érdekeiért még felséges fé...

Akció Becsület és kötelesség I. 1918-1944
Becsület és kötelesség I. 1918-1944
2 915 Ft 4 699 Ft

Gróf ​Edelsheim Gyulai Ilona 1918. január 14-én született Budapesten, gyermekkorát és fiatal kora javarészét azonban Szlovákiában töltötte, hiszen Trianon a felvidéki családi birtokot is elszakí...

Akció Szélsőséges időjárás (RD Határtalan természet)
Akció Harc a nemzeti egységért (RD Képes Világtörténelem)
Akció Magyar királyok és uralkodók 8. kötet - II. András és IV. Béla
Magyar királyok és uralkodók 8. kötet - II. András és IV. Béla
500 Ft 1 695 Ft

Tudjuk, hogy II. András uralkodása idején kötöttek egyezséget a nemes urak és a király, amely sok tekintetben új fejezetet nyitott a magyar történelemben. De mi volt az igazi története és háttere ...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 8.
Világtörténelem - Nagy csaták 8.
500 Ft 1 695 Ft

Az első világháború – A második világháború kezdeteA nyolcadik kötet az első világháború emlékezetes csatáit vonultatja fel az olvasóknak a liége-i csatától a második marne-i csatáig bezárólag, va...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 7.
Világtörténelem - Nagy csaták 7.
500 Ft 1 695 Ft

Az amerikai polgárháború – A porosz-osztrák és porosz-francia háború – Az orosz-japán háborúA hetedik kötetben folytatódik és befejeződik az amerikai polgárháború. Az amerikaiak után visszatérünk az...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 6.
Világtörténelem - Nagy csaták 6.
500 Ft 1 695 Ft

A napóleoni háborúk vége - A krími háború - Az amerikai polgárháború Sorozatunk következő kötetében végéhez érkezik Napóleon diadalmenete. Előbb a lipcsei csatában szenved vereséget, majd a w...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 4.
Világtörténelem - Nagy csaták 4.
500 Ft 1 695 Ft

A sorozat negyedik kötete végig vezet a spanyol és az osztrák örökösödési háborún, egészen a napóleoni háborúk kezdetéig. A Valmy-i csata tette lehetővé a francia köztársaság létrjötét. A touloni ...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 10.
Világtörténelem - Nagy csaták 10.
500 Ft 1 695 Ft

A vietnami háború – Az arab-izraeli háborúk – Az irak-iráni háborúk – Afganisztán – Falkland-szigetekA tizedik kötet az 1954-től 2003-ig történt eseményeket öleli fel. Az olvasó bepillantást nyerhet...

Akció Magyar történelem - Nagy csaták 16.
Magyar történelem - Nagy csaták 16.
500 Ft 1 695 Ft

A Nagy csaták sorozat 16. köteteA magyar függetlenségi háború 1849A kötet az 1849. évi magyar függetlenségi háború nyolc fontos összecsapását és várostromát mutatja be. Elsőként a délvidéki szerb ell...

Akció Magyar történelem - Nagy csaták 12.
Magyar történelem - Nagy csaták 12.
500 Ft 1 695 Ft

Nagy csaták sorozat 12. kötete. A kötetben szereplő csaták: A magyar királyi Gyorshadtest 1941. évi ukrajnai csatái        ● Csaták a Donnál. A magyar királyi 2. h...

Akció Magyar királyok és uralkodók 10. kötet - Károly Róbert és Nagy Lajos
Magyar királyok és uralkodók 10. kötet - Károly Róbert és Nagy Lajos
500 Ft 1 695 Ft

Nagy vállalkozásba fogtunk most induló, 27 kötetes sorozatunkkal. Közreadni az összes magyar király és fejedelem történetét - méghozzá könnyed, olvasmányos stílusban, lehetőleg kerülve az e témákr...

Akció Magyar királyok és uralkodók 9. kötet - V.István, IV. (Kun) László és III. András
Magyar királyok és uralkodók 9. kötet - V.István, IV. (Kun) László és III. András
500 Ft 1 695 Ft

A három utolsó Árpád-házi király sorsa már arra az időszakra esik, amikor Magyarországon egyfelől mind öntudatosabbá válik a köznemesség, és helyet követel magának a hatalomban is. Igaz, egyelőre ...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 5.
Világtörténelem - Nagy csaták 5.
500 Ft 1 695 Ft

Tartalma:– Az abukiri tengeri csata 1798. augusztus 1-3. Tengeri csata az angol és a francia flotta között a Nílus deltájánál abukiri öbölben.– A marengoi csata 1800. június 14. Napóleon az osztrákok ...

Akció Világtörténelem - Nagy csaták 3.
Világtörténelem - Nagy csaták 3.
500 Ft 1 695 Ft

– A crécyi csata 1346. augusztus 26. A 100 éves háború legnagyobb csatája. Az angolok megsemmisítették a francia sereget. A csatába ágyút is bevetettek, amely elsősorban az ellenség lova...

Akció Magyar királyok és uralkodók 14. kötet - II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János
Magyar királyok és uralkodók 14. kötet - II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János
500 Ft 1 695 Ft

Mátyás király halála után a nagy király testi hibás és nem túl tehetséges fia, Corvin János herceg mindent megtett, ami tőle tellett, hogy apja trónjára kerüljön. A lengyel Jagelló-család sarja, a...

Akció Magyar királyok és uralkodók 11. kötet - Mária, Zsigmond és Albert
Magyar királyok és uralkodók 11. kötet - Mária, Zsigmond és Albert
500 Ft 1 695 Ft

Igazából nem kettő, hanem négy Anjou-király és királynő után – amely folyamat véres királydrámák sorozatát idézte elő magyar földön – végre egy olyan ember került a trónra, aki tudta, mit akar. L...

Akció Magyar királyok és uralkodók 26. kötet - V. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly
Magyar királyok és uralkodók 26. kötet - V. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly
500 Ft 1 695 Ft

A sorozatunk utolsó előtti kötetének „főhőse” három olyan Habsburg-császár, és egyben természetesen magyar király is, akik egymáshoz szinte semmiben sem hasonlítottak. A népes családnak nem is ug...

Akció Magyar királyok és uralkodók 25. kötet - II. József, II. Lipót és I. Ferenc
Magyar királyok és uralkodók 25. kötet - II. József, II. Lipót és I. Ferenc
500 Ft 1 695 Ft

Két fivér és a fiatalabbik fia; ők hárman több mint fél évszázadon át uralták a Habsburgok vezette birodalmat. II. József tíz évig, II. Lipót csak kettőig, míg I. Ferenc aztán 43 éven át tartotta ...

Akció Magyar királyok és uralkodók 22. kötet - A két Apafi Mihály
Magyar királyok és uralkodók 22. kötet - A két Apafi Mihály
500 Ft 1 695 Ft

Mostani kötetünkben is apáról és fiáról van szó. Nem két egyenrangú személyről: az idősebb Apafi Mihály csaknem három évtizedig uralkodott, míg a fia, ténylegesen soha nem foglalta el a fejedelmi ...

Akció Magyar királyok és uralkodók 21. kötet - II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény jános
Magyar királyok és uralkodók 21. kötet - II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény jános
500 Ft 1 695 Ft

Hol van már Erdély aranykora? Miért kellett odavesznie azoknak az évtizedeknek, amikor Erdély és népe – ha küzdelmek árán is – gyarapodhatott a földi javakban? Ahány fejedelem, annyi út, akarat é...

Akció Magyar királyok és uralkodók 19. kötet - Bocskai István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor
Magyar királyok és uralkodók 19. kötet - Bocskai István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor
500 Ft 1 695 Ft

Erdély nem is olyan régen még a nyugalom és a béke szigetének számított ezen a földrészen. A 17. század elején azonban a törökök és a tatárok támadásai váltakoztak a Habsburg-császárok legalább oly...

Akció Magyar királyok és uralkodók 17. kötet - I. Lipót és I. József
Magyar királyok és uralkodók 17. kötet - I. Lipót és I. József
500 Ft 1 695 Ft

Izgalmas korszakot ölel fel kettejük uralkodása, miközben a Habsburgok és Európa egy része fokozott vallásüldözést folytat. Ugyanakkor érik már a török kiűzése, másfélszáz év után a Nyugat és a ma...

Akció Magyar királyok és uralkodók 16. kötet - II.Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd
Magyar királyok és uralkodók 16. kötet - II.Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd
500 Ft 1 695 Ft

A tizenhetedik század, vagyis az 1600-as évek egész Európában, de Ausztriában, sőt még magyar földön is sok izgalmat ígértek. Ez volt az a korszak, amikor más európai udvarokhoz hasonlóan a Habsbur...

Akció Magyar királyok és uralkodók 6. kötet - Vak Béla és II. Géza
Magyar királyok és uralkodók 6. kötet - Vak Béla és II. Géza
500 Ft 1 695 Ft

Kevés országban ültettek trónra egy vak embert, hogy uralkodjon. Nálunk is kivételes eset volt, hogy egy fogyatékossá tett fiatalember, II. (Vak) Béla uralkodhatott. A vak király keményebbnek bizo...

Akció Magyar királyok és uralkodók 5. kötet - Könyves Kálmán és II. István
Magyar királyok és uralkodók 5. kötet - Könyves Kálmán és II. István
500 Ft 1 695 Ft

A XI. század legvégén egy nagyon művelt férfi lépett a színre. Akiről külső megjelenése alapján senki sem hitte volna még szt sem, hogy egyáltalán „trónképes”, hogy okos, és hogy egészen jó király...

Akció Magyar királyok és uralkodók 4. kötet - Salamon, I. Géza és I. László
Magyar királyok és uralkodók 4. kötet - Salamon, I. Géza és I. László
500 Ft 1 695 Ft

Sorozatunk negyedik kötetének egyik főszereplője a legkalandosabb életű magyar király, Salamon. És persze két unokafivére, akikkel oly sok éven át hadilábon állt: Géza és László. Salamon I. András...

Akció Magyar királyok és uralkodók 2. kötet - István és Orseolo Péter
Magyar királyok és uralkodók 2. kötet - István és Orseolo Péter
500 Ft 1 695 Ft

Sorozatunk második kötete továbbviszi történelmünk eseményeit, sőt, idehozza olvasóink szeme elé. A fejedelmek kora után beköszönt a királyok korszaka.A fejedelmek kora után beköszönt a királyok...

Akció A kitörés/ A háború kutyái 2.sorozat /28.könyv
A kitörés/ A háború kutyái 2.sorozat /28.könyv
500 Ft 995 Ft

1944 februárja. Leo Kessler három csökönyös Wehrmacht katonája, a Harmadik Birodalom Zéró Egyes Büntetőtáborának lakója, ahol a frontvonal béli elhalálozásra nyernek kiképzést.Igazságtalan ítélet ...