Akció Tudáspróba fizikából 6. osztály

Tudáspróba fizikából 6. osztály

180 Ft 230 Ft
  • WebShop ár: 180 Ft
  • Ár termékponttal: 180
  • Termékkód: 1609
  • Elérhetőség: Készleten

   Ez a könyv azokat a fizikai alapismereteket tartalmazza, melyeket a tanulók az általános iskola 6. osztályában tanulnak, összhangban a Nemzeti Alaptanterv anyagával és követelményrendszerével.
    A diákok önállóan ellenõrizhetik magukat a Tudáspróba kérdéseivel, tudnak-e válaszolni rájuk. Ez visszajelzést adhat nekik, ha felkészültségükben még hiányosságok vannak. A fogalmak helyes, egyértelmû, biztos, alkalmazni kész tudása fontos feltétele a gondolkodásnak, az ismeretek hasznosításának.
   Ezek a kérdések csak a tananyag elméletének (a fogalmaknak, törvényszerûségeknek, jelenségeknek) kikérdezésére alkalmasak, miközben a fizika tanításának egyéb területei is vannak: tanulói kísérletek, feladatmegoldás, fizikai jelenségek elemzése. Tehát a megfelelõ felkészüléshez a Tudáspróba segítséget nyújt, de nem pótolja pl. a feladatmegoldás gyakorlását.
   Egy-egy fogalom vagy törvény felismerése, alkalmazása mindig fontosabb, mint a formálisan megtanult merev definíció. A definíciószerû tudás csak akkor hasznos és érdekes, ha a tanuló saját szavaival is magyarázatot tud adni a meghatározás minden részletére.
   A fizikai ismeretek elsajátítása bizonyára sok tanulást, erõfeszítést igényel, de a megszerzett tudás, az ismeretek sikeres alkalmazása semmivel sem pótolható örömmel jár.

                       Rókáné Kalydi Bea

Tartalom:
Kölcsönhatás, változás
Anyag
Erõ, tömeg
Energia, munka, hõ
Hõjelenségek

A Tudáspróba fizikából sorozat kötetei:
Tudáspróba fizikából 6. osztályosok részére
Tudáspróba fizikából 7. osztályosok részére
Tudáspróba fizikából 8. osztályosok részére