Akció Német felvételi feladatgyûjtemény

Német felvételi feladatgyûjtemény

500 Ft 635 Ft
  • WebShop ár: 500 Ft
  • Ár termékponttal: 500
  • Termékkód: 1147
  • Elérhetőség: Készleten

   Ebben a feladatgyûjteményben 15 gyakorló teszt található. Az elsõ 10 az írásbeli, az utolsó 5 a szóbeli felvételi vizsgára készíti fel a nyelvtanulókat.
   Az írásbeli feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre. Az elsõ 90 percben egy tesztet kell megoldaniuk a felvételizõknek, szótár használata nem megengedett. Ebben általában az alábbi feladattípusok fordulnak elõ:
° Szövegértést tesztelõ feladatok
° Nyelvtani, lexikai ismereteket tesztelõ feladatok
° Rövid fogalmazás megadott téma alapján
° Szövegalkotási kompetenciát tesztelõ feladatok
Az írásbeli vizsga 2. részében egy magyar szöveg németre, majd egy német szöveg magyarra történõ fordítása következik szótár használatával.
   A szóbeli gyakorló teszteket a felvételi vizsgakövetelményeket (nyelvhasználat, nyelvhelyesség, kiejtés, szókincs, kommunikációs készség, szövegértés, német nyelvû irodalom, kultúra, történelem) figyelembe véve a következõ módon építettük fel:
° Szöveg elolvasása. A szövegben elõforduló
  grammatikai jelenségek felismerése, elemzése.
° A szövegben elõforduló témához kapcsolódó
  társalgás
°Földrajzi, történelmi, kulturális és politikai
  ismeretek
° Irodalom

   Tartalom:
Tesztek
1. Die Qual der Wahl
2. Rauchen
3. Strafe
4. Computer
5. Fernsehen
6. Traumberufe
7. Mode
8. Wohnen
9. Kochen
10. Lesen