A magyar helyesírás szabályai

Akció A magyar helyesírás szabályai


  • Oldalszám: 238
  • Méret: A6
  • Kötés: ragasztókötött
  • Kiadó: Puedlo Könyvkiadó

600 Ft 790 Ft   -24%
  • Termékkód: 4036
  • Elérhetőség: Készleten
  • Szerző:
  • Alcím:
  • Sorozat cím:

   A nyelv valamennyi ember számára elsõsorban az anyanyelvet jelenti. Két alakban létezik: élõbeszéd és írott nyelv formájában. Az írás közlendõink rögzítése látható jelekkel.
   A helyesírás valamely írásnak közmegállapodáson alapuló és közérdekbõl szabályozott eljárásmódja, illetõleg az ezt tükrözõ, rögzítõ és irányító szabályrendszer. A magyar helyesírás betûíró rendszerû, latin betûs, hangjelölõ és értelemtükrözõ.

   Tartalom:
Az írás kialakulásának rövid története
A helyesírás (ortográfia)
Helyesírásunk alapelvei

   A kiejtés szerinti írás elve
   A szóelemzés szerinti írás elve
   A hagyomány szerinti írás elve
   Az egyszerûsítés elve
A hangok és a betûk
   A magyar nyelv hangállománya
   A magánhangzók
   A mássalhangzók
   A betûrend
   A hangtörvények
   A magánhangzók egymásra hatásának
   törvényszerûségei
      A hangrend
      A magánhangzó-illeszkedés
   A magánhangzók kapcsolódásának törvényei
   A mássalhangzók egymásra hatásának
   törvényszerûségei
      A hasonulás
      Az összeolvadás
      A hangkivetés
      A rövidülés
   A szótagolás és az elválasztás
   A különírás és az egybeírás
A fõnevek helyesírása
   A köznevek
   A tulajdonnevek
   A személynevek írása
   Az állatnevek írása
   A földrajzi nevek írása
   A csillagnevek írása
   Az intézménynevek írása
   A márkanevek írása
   A kitüntetések, díjak írása
   A címek írása
   Az idegen közszavak magyar írásmód
   szerinti írása
   Az idegen tulajdonnevek magyar írásmód
   szerinti írása
   Az idegen közszavak és tulajdonnevek idegen
   írásmód szerinti írása
A számnevek írása
   A keltezés írása
Mondatbeli és mondatvégi írásjelek
   A mondatvégi írásjelek
   A mondaton belüli írásjelek
      A tagmondatok közötti írásjelek
      A mondatrészek közötti írásjelek
      Közbevetés
      A megszólítás
      Az idézet


Kérdése van? Szeretné látni a könyv oldalait? Több fényképet szeretne? Megnézné a tartalomjegyzéket? Ne habozzon, írjon (info@tkkonline.hu), és mi hamarosan képeket, esetleg videót töltünk fel a könyvről!
Nem árulunk zsákbamacskát!